Usnesení rady města RM č. 06/2017

Výpis z přijatých usnesení 6. schůze rady města konané dne 20. 3. 2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Projekt: Preventivní aktivity k zajištění bezpečnosti ve městě Ivančice z dotačního programu JmK pro oblast prevence kriminality v r. 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr podání žádosti o finanční podporu z  dotačního programu  JmK pro oblast prevence kriminality v r. 2017 s názvem „Preventivní aktivity k zajištění bezpečnosti ve městě Ivančice“. Spoluúčast města ve výši 30 000,- Kč bude hrazena z rezervy rady.


 

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-06 260 KB

Post Author: admin