Usnesení rady města RM č. 15/2017

Výpis z přijatých usnesení 15. schůze rady města konané dne 30. 6. 2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Územní studie veřejných prostranství ORP Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Územní studie veřejných prostranství ORP Ivančice“ firmě ŠPILLER s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno, IČO 03823997, s cenou bez DPH 722 000,- Kč, s DPH 873 620,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude obcemi, pro které se územní studie pořizují, příp. z dotace z IROPu. Osloveno bylo 10 firem, podány byly 4 nabídky.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-15 270 KB

Post Author: admin