Usnesení rady města RM č. 18A/2017

Výpis z přijatých usnesení 18A. schůze rady města konané dne 16.8.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Řízení o zrušení opatření obecné povahy – Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, sp. zn. 65 A 3/2017, zapojení města Ivančice do soudního řízení k uplatňování práv osoby zúčastněné na řízení

U s n e s e n í :
RM schvaluje zapojení města Ivančice do soudního řízení sp. zn. 65 A 3/2017 – o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, k uplatňování práv osoby zúčastněné na řízení ve smyslu § 34 soudního řádu správního.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-18A 319 KB

Post Author: admin