Usnesení rady města RM č. 30/2017

Výpis z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne 05.12.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 042856/17/OSV o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb mezi Jihomoravským krajem a městem Ivančice jako příjemcem. Účelová finanční podpora se tímto dodatkem navyšuje o 173.000,- Kč.

 


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2017-30 324 KB

Post Author: admin