Usnesení rady města RM č. 12/2018

Výpis z přijatých usnesení 12. schůze rady města konané dne 03.05.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Žádost  o souhlas s umístěním výstavy k operaci Anthropoid

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku částí dále uvedených veřejných prostranství pro instalaci výstavy k operaci Anthropoid v Ivančicích v termínu od 3.5. do 27.5.2018; panely výstavy budou umístěny:

  • na Palackého náměstí před kostelem v době od 3.5. do 15.5.,
  • poté od 16.5. do 22.5. na travnaté ploše v ulici Ve Sboru,
  • poté od 23.5. do 27.5.2018 opět na Palackého náměstí na ploše před kostelem;

pořadatelem výstavy a vypůjčitelem je Svaz  bojovníků za svobodu, místní organizace  Ivančice.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2018-12 249 KB

Post Author: admin