Usnesení rady města RM č. 14/2018

Výpis z přijatých usnesení 14. schůze rady města konané dne 14.05.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Smlouva o poskytování služeb SE070098271 s CENTROPOL ENERGY, a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb SE070098271 s CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25458302, pro odběrné místo parcela 2784/21, 664 91 Ivančice. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2018. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 10.


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost
pdf RM-2018-14 251 KB

Post Author: admin