Komise rady města

Rada města zřídila jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise:

 • komise pro regeneraci památkové zóny
  (usnesením schůze RM č. 26/2014 ze dne 5. listopadu 2014)
 • komise pro rozvoj města
  (usnesením schůze RM č. 27/2014 ze dne 18. listopadu 2014)
 • komise pro životní prostředí
  (usnesením schůze RM č. 29/2014 ze dne 2. prosince 2014)
 • školská komise
  (usnesením schůze RM č. 1/2015 ze dne 12. ledna 2015)
 • komise pro sport, volný čas a mezinárodní spolupráci
  (usnesením schůze RM č. 2/2015 ze dne 29. ledna 2015)

Dnem zřízení jednotlivých komisí došlo i ke jmenování předsedů a členů jednotlivých komisí v tomto složení:

 

  Komise pro regeneraci památkové zóny

předseda: Ing. Antonín Moravec
člen: Růžena Horáková
člen: PhDr. Věra Jelínková
člen: Ing. Eva Skálová
člen: Bohumil Zimmermann

 

  Komise pro rozvoj města

předseda: Pavel Vavroušek
člen: Libor Svoboda
člen: Ing. Pavel Valenta
člen: Dalibor Lang
člen: Rostislav Štork

 

  Komise pro životní prostředí

předseda: Petr Husár
člen: Helena Potůčková
člen: Jan Večeřa
člen: Blanka Nováková
člen: Hynek Lacina

 

  Školská komise

předseda: Mgr. Marie Magerová
člen: Lenka Vokurková
člen: Mgr. Tomáš Chytka
člen: Mgr. Karla Černá
člen: Bronislava Minaříková
člen: Mira Pyrochtová
člen: Ing. Halka Žaludová
člen: Ing. Ivana Krejčová

 

  Komise pro sport, volný čas a mezinárodní spolupráci

předseda: Mgr. Jana Heřmanová
člen: Mgr. Markéta Beránková
člen: Ing. Jan Blatný
člen: Mgr. Naděžda Chajmová
člen: Mgr. Jan Kratochvíl
člen: Bc. Petr Kudláček
člen: Bc. Jiří Obršlík
člen: Antonín Ondra
člen: Jaroslav Pospíchal
člen: Ing. Bohumil Smutný
člen: Stanislav Večeřa
člen: Mgr. Lenka Vokurková