Rada města – členové


Na základě hlasování členů ustavujícího zasedání zastupitelstva pracuje rada města v tomto složení:

Milan Buček
Milan Buček

funkce: starosta
funkce: člen městské rady

kontakt: 546 419 411, 602 528 003

Jaroslav Sojka
Jaroslav Sojka

funkce: 1. místostarosta (uvolněný)
funkce: člen městské rady

kontakt: 546 419 411, 602 559 177

Roman Sládek
Ing. Roman Sládek

funkce: 2. místostarosta (neuvolněný)
funkce: člen městské rady

kontakt: 602 200 783, sladek@asio.cz

Erik Feith
Ing. Erik Feith, MBA

funkce: 4. člen městské rady
funkce: člen Finančního výboru

kontakt: 733 698 901

Radek Halouzka
Radek Halouzka

funkce: 5. člen městské rady

kontakt: 603 840 270