Zápisy z jednání Zastupitelstva města Ivančice 1999