Zápisy z jednání Zastupitelstva města Ivančice 2006