Zápisy z jednání Zastupitelstva města Ivančice 2017