Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. Výbory se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů. Povinně jsou zřizovány dle zákona o obcích finanční výbor a kontrolní výbor.

 

Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 5. listopadu 2014:

 • usnesení č. 14: zřízení výborů,
 • usnesení č. 15: volba předsedy finančního výboru,
 • usnesení č. 16: určení počtu členů finančního výboru na 5 členů,
 • usnesení č. 17: volba členů finančního výboru,
 • usnesení č. 18: určení počtu členů kontrolního výboru na 5 členů,
 • usnesení č. 19: volba předsedy kontrolního výboru,
 • usnesení č. 20: volba členů kontrolního výboru.

 

Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 10. prosince 2014:

 • usnesení č. 34: rezignace předsedy kontrolního výboru a v návaznosti na to volba nového předsedy.

 

Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 4. března 2015:

 • usnesení č. 3: rozšíření počtu členů kontrolního výboru na devět.

Zastupitelstvo města Ivančice zřizuje:

 • finanční výbor
 • kontrolní výbor

 

Výbory pracují v tomto složení:

  Finanční výbor

předsedkyně: Růžena Horáková
člen: Marie Konečná
člen: Ing. Erik Feith, MBA
člen: Ing. Antonín Moravec
člen: Petr Musil

  Kontrolní výbor

předseda: Pavel Fajks
člen: Bohumil Filip
člen: Ing. Pavel Valenta
člen: Ing. Petr Eibl
člen: Zbyněk Ondra, BA, MSe.
+ od 04.03.2015
člen: JUDr. Věra Vršecká
člen: Ing. Eva Tylčová
člen: Jiří Kvapil
člen: PhDr. Věra Jelínková