Zastupitelstvo města – členové


Na základě výsledků voleb do zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech 10. – 11. 10. 2014, a následného ustavujícího zasedání zastupitelstva pracuje současné vedení města v tomto složení:

Starostou zvolilo zastupitelstvo pana Milana Bučka. Starosta zastupuje město navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu.

Uvolněným místostarostou byl zvolen pan Jaroslav Sojka, neuvolněným místostarostou Ing. Roman Sládek.

Milan Buček
Milan Buček

funkce: starosta
funkce: člen městské rady

volební strana: SDRUŽENÍ POL. HNUTÍ STAN A NK
politická strana: TOP 09
rok narození: 1969
povolání: nyní uvolněný člen zastupitelstva
kontakt: 546 419 411, 602 528 003

Jaroslav Sojka
Jaroslav Sojka

funkce: 1. místostarosta (uvolněný)
funkce: člen městské rady

volební strana: Strana soukromníků ČR
politická strana: Strana soukromníků ČR
rok narození: 1971
povolání: nyní uvolněný člen zastupitelstva
kontakt: 546 419 411, 602 559 177

Roman Sládek
Ing. Roman Sládek

funkce: 2. místostarosta (neuvolněný)
funkce: člen městské rady

volební strana: NEZÁVISLÍ
politická strana: bez politické příslušnosti
rok narození: 1958
povolání: manažer
kontakt: 602 200 783, sladek@asio.cz

Erik Feith
Ing. Erik Feith, MBA

funkce: 4. člen městské rady
funkce: člen Finančního výboru

volební strana: KDU – ČSL
politická strana: bez politické příslušnosti
rok narození: 1976
povolání: ekonomický ředitel
kontakt: 733 698 901

Radek Halouzka
Radek Halouzka

funkce: 5. člen městské rady

volební strana: SDRUŽENÍ POL. HNUTÍ STAN A NK
politická strana: bez politické příslušnosti
rok narození: 1970
povolání: živnostník
kontakt: 603 840 270

Vojtěch Adam
MUDr. Vojtěch Adam

volební strana: KSČM
politická strana: bez politické příslušnosti
rok narození: 1950
povolání: lékař, nyní poslanec PČR
kontakt: vojta.adam@email.cz

Jan Blatný
Ing. Jan Blatný

funkce: člen Komise pro sport, volný čas
a mezinárodní spolupráci

volební strana: KSČM
politická strana: bez politické příslušnosti
rok narození: 1950
povolání: podnikatel
kontakt: 603 242 489

Pavel Fajks
Pavel Fajks

funkce: předseda Kontrolního výboru

volební strana: KSČM
politická strana: bez politické příslušnosti
rok narození: 1964
kontakt: 777 675 008

Růžena Horáková
Růžena Horáková

funkce: předsedkyně Finančního výboru
funkce: člen Komise pro regeneraci památkové zóny

volební strana: ANO 2011
politická strana: bez politické příslušnosti
rok narození: 1957
povolání: pedagog
kontakt: 602 842 403

Tomáš Chytka
Mgr. Tomáš Chytka

funkce: člen Školské komise

volební strana: ČSSD
politická strana: bez politické příslušnosti
rok narození: 1964
povolání: učitel
kontakt: 724 078 963

Mikuláš Kuczman
MUDr. Mikuláš Kuczman

volební strana: SDRUŽENÍ POL. HNUTÍ STAN A NK
politická strana: bez politické příslušnosti
rok narození: 1962
povolání: lékař
kontakt: 777 107 962, kuczmanm@seznam.cz

Radek Musil
Mgr. Radek Musil

volební strana: ČSSD
politická strana: ČSSD
rok narození: 1970
povolání: ředitel školy

Radoslav Skála
Radoslav Skála

volební strana: KSČM
politická strana: KSČM
rok narození: 1958
povolání: stavební technik

Luboš Šlapanský
MVDr. Luboš Šlapanský

volební strana: ODS
politická strana: bez politické příslušnosti
rok narození: 1952
povolání: veterinární lékař
kontakt: 606 928 747, slapansky@tiscali.cz

Rostislav Štork
Rostislav Štork

funkce: člen Komise pro rozvoj města

volební strana: SDRUŽENÍ POL. HNUTÍ STAN A NK
politická strana: bez politické příslušnosti
rok narození: 1974
povolání: živnostník
kontakt: 774 038 055